De onderneming achter Kim Clijsters

Net als de halve wereld ben ik erg blij met de come back van Kim Clijsters. Ik ben blij voor elke moeder die na een tijdje terug nieuwe uitdagingen wil. Want voor hen is Kim een rolmodel. Maar rond het merk 'Kim Clijsters' is ook een business gebouwd. Als finance blogger ging ik daarom op zoek naar de balans van haar tennis academie. Die vond ik, zoals de balans van bijna elke vennootschap in België, bij de Balanscentrale van de Nationale Bank.

BOEB!

Omdat de balansen bij de Nationale Bank vaak 10-tallen pagina's bevatten, heb ik een tool ontwikkeld die de belangrijkste getallen van de balans op 1 overzichtelijke A4 brengt, de BOEB of Balans Op Een Blad. Ik hoop vooral ondernemers met een eigen bedrijf met de BOEB te helpen. Want zij kennen vaak te weinig van hun financiën. 

De BOEB van de Kim Clijsters Tennisacademie

De Tennisacademie van Kim Clijsters heeft een zeer interessante BOEB. Hier is ie! Er zijn 5 getallen op dit document die een belangrijk verhaal vertellen (zie ook de pijltjes op de BOEB).

KC1

Laten we kijken naar de 5 getallen:

1. Verkoop

Bovenaan de BOEB kan je lezen dat we kijken naar het jaar 2018 en dat je alle getallen moet lezen in euro. Je ziet ook dat |Cijfers tussen haakjes| gaan over vorig jaar.

De verkoop in 2018 bedroeg iets meer dan 507.000 euro. Vorig jaar was dit bijna 539.000 euro. Een daling dus, maar dit is verre van dramatisch. Je kan je afvragen wat 'verkoop' hier inhoudt. Dat vinden we niet terug op de balans maar in de statuten van het bedrijf. Daar lezen we dat het uiteraard gaat over tennisactiviteiten zoals lessen, binnen- en buitenlandse stages,... Ook uitbaten van een cafetaria en het beheren van sponsorgelden behoren tot de activiteiten. 

2. EBIT

Veel belangrijker dan de verkoop is de EBIT. EBIT staat voor Earnings Before Interest & Taxes. Ik noem het vaak de motor van het bedrijf. Waarom? Verkopen is maar het begin van ondernemen. Je moet er als bedrijfsleider voor zorgen dat de verkoop voldoende is om alle werkingskosten te dekken. We zien voor 2018 een negatieve EBIT van bijna 392.000 euro! Vorig jaar was er ook een bedrijfsverlies maar dat was toch iets minder negatief. De EBIT bedroeg toen - 353.590 euro. Dit getal zou het management van de tennisacademie boven zijn of haar bed moeten hangen. Want ze moeten eraan werken dat dit getal positief wordt. Hoe doe je dat? Simpel! Ofwel moet de verkoop naar boven of wel moeten de werkingskosten naar beneden.

Veel te vaak kom ik ondernemers tegen die wel hun omzet (een ander woord voor verkoop) kennen, maar die niet weten wat hun EBIT is. Voor deze bedrijfsleiders heb ik een harde boodschap: 'Een ondernemer die zijn cijfers niet kent, is geen ondernemer.' Waarom is dit belangrijk? Vraag dit aan de vele ondernemers die ooit failliet zijn gegaan. Vaak hoor je: 'Had ik maar voldoende aandacht besteed aan de financiële cijfers!'. 

3. Verlies

Onderaan zien we dat er, na financiële lasten en belastingen, een verlies is van iets meer dan 394.000 euro. Ook hier zien we dat er vorig jaar ook een verlies was, alleen iets minder zwaar. Voor 2017 lezen we dat het verlies bijna 354.000 euro bedroeg.

De 3 bovenstaande getallen vertellen iets over de resultaten van 2018 en 2017. Belangrijke vraag is natuurlijk: hoe zagen de jaren daarvoor eruit?

4. Intern eigen vermogen

Het intern eigen vermogen is de belangrijkste post op de balans. Hier zie je of een bedrijf gefinancierd is door winsten uit het verleden of dat er, integendeel, verliezen werden opgebouwd. Nu wordt het een beetje moeilijk. We zien dat er in het verleden een totaal bedrag van 2.771.442 aan verliezen werd opgebouwd. Het intern eigen vermogen verslechterde tegenover 2017 met een bedrag dat gelijk is aan het verlies van 2018. Wie zijn rekenmachine erbij haalt, merkt een afrondingsfout van 1 euro ;-)! Belangrijk is dit verband te zien, ook op je eigen BOEB. Want zo hangen balans en resultatenrekening aan elkaar. In de gratis training over de BOEB ga ik hier uitgebreid op in.

5. Kapitaal

Waarschijnlijk ben je nu al lang aan het denken: hoe overleeft dit bedrijf? Zoals bij vele verlieslatende bedrijven is de reddende engel het 'kapitaal' van de onderneming. Kapitaal staat voor het geld ingebracht door de aandeelhouders. In dit geval gaat het om 5.810.000 euro, een bedrag dat waarschijnlijk voor een groot deel van Kim Clijsters komt. 

Of je nu een rijk bent of niet, 5,8 miljoen euro is een smak geld. Hier zien we dat de onderneming dit bedrag stukje bij beetje aan het opeten is. Ik kan niet in Kim haar hoofd kijken maar ik hoop dat ze af en toe eens goed hard op de management-tafel klopt. Want misschien heeft ze wel niet al het geld ingebracht, de zaak is wel met haar imago verbonden. Wie weet, kan bovenstaande BOEB haar helpen om samen met het management en alle betrokkenen aan de tafel te gaan zitten om te brainstormen over hoe het beter kan!

Tot slot wil ik even nuanceren dat dit niets zegt over Kims privévermogen, want daar weten we uiteraard niets van. Zo hoort het ook. 

En vooral hoop ik vanaf 2020 regelmatig terug voor de tv te kunnen gaan zitten om Kim aan te moedigen. Net als vroeger!