Winst of cash?

Vraag 2

Het bedrijf gaat een lening aan van € 10.000,-.

Wat betekent dit voor de winst en voor de cash?

Terug naar de vorige vraag