fbpx

Woordenlijst

Het bedrijfsleven wordt steeds internationaler. Ook de financiële wereld ontsnapt niet aan deze ontwikkeling. Daarom vindt u hieronder een woordenlijst met de vertaling van de belangrijkste financiële begrippen. 

Voordat u erin duikt, eerst even dit. Er zijn weinig financiële termen die wereldwijd dezelfde betekenis hebben. Het woord ‘cash flow’ bijvoorbeeld wordt vaak anders ingevuld. Dus vóór u een discussie start, eerst even checken wat exact bedoeld wordt.

NEDERLANDSENGELSFRANS
Aandeelhouder Shareholder Actionnaire
Actief Assets Actif
Afschrijving Depreciation Amortissement
Algemene Vergadering Annual General Meeting Assemblée générale
Balans Balance Sheet / Statement of Financial Position Bilan
Bedrijfsresultaat Operating Result / EBIT Résultat d'exploitation
Bedrijfsresultaat voor Afschrijvingen en Waardeverminderingen EBITDA EBIT Before Depreciation & Amortization/Résultat d'exploitation avant amortissements et réductions de valeur
Belastingen Taxes Impôts
Cash Cash / Liquid Assets Liquidités
Eenheid van Boekjaar Matching Principle Unité de l'année comptable
Eigen Vermogen Equity Fonds propres
Financieel Vast Actief Financial Assets Immobilisations financières
Financiële Schulden Financial Debt / Interest Bearing Liabilities Dettes financières
Immaterieel Vast Actief Intangible Assets Immobilisations incorporelles
Ingehouden Winsten Retained Earnings Résultats reportés/Bénéfices reportés
Intern Eigen Vermogen Internal Equity Fonds propres internes
Kapitaal Capital / Shareholders’ Capital Capital
Korte Termijn Schuld Current Liabilities / Short Term Debt Dette court terme
Kost van de Verkochte Goederen Cost of Goods Sold / COGS / Cost of Sales / COS Cost of Goods Sold / Coût des marchandises vendues
Lange Termijn Schuld Non Current Liabilities / Long Term Debt Dettes long terme
Leveranciersschuld Accounts Payable / Payables Dettes fournisseurs
Liquide Middelen Cash, Liquid Assets Liquidités
Materieel Vast Actief Tangible Assets / Property, Plant and Equipment Immobilisations corporelles
Omzet Sales / Revenue / Turnover Ventes/Chiffre d'affaires
Operationele Kosten Operating Expense / Opex Opex / Coûts d'exploitation
Overgedragen Verlies Retained Losses Perte reportée
Overgedragen Winst Retained Earnings Résultats reportés/Bénéfices reportés
Passief Liabilities / Equity + Liabilities Passif / Dettes
Resultatenrekening P&L / Profit & Loss Account / Income Statement Compte de résultats
Schulden Debt / Liabilities Dettes/Fonds de tiers
Solvabiliteit Solvency / Gearing Solvabilité
Uitzonderlijk Resultaat Exceptional Result / Non Recurring Result Résultat exceptionnel
Vast Actief Fixed Assets / Non Current Assets / Capex Actifs immobilisés
Verkoop Sales / Revenue / Turnover Ventes/Chiffre d'affaires
Vlottend Actief Current Assets Actifs circulants
Voorraad Stock / Inventory Stocks
Vorderingen Accounts Receivable / Receivables Créances
Vreemd Vermogen Debt / Liabilities Passif / Dettes
Waardevermindering Amortization / Write-off Réduction de valeur

Fincover bvba

Vera Smets
Alfons Verdijckstraat 66
2900 Schoten
België

Cookie statement
Privacy statement

 

Bel, fax of mail

  • tel +32 3 658 27 25
  • mobiel +32 475 818683
  • fax +32 3 685 25 72
  • e-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Nieuwsbrief

Funancial Times, elke maand nieuwtjes en lots of fun!