fbpx

Woordenlijst

Het bedrijfsleven wordt steeds internationaler. Ook de financiële wereld ontsnapt niet aan deze ontwikkeling. Daarom vindt u hieronder een woordenlijst met de vertaling van de belangrijkste financiële begrippen. 

Voordat u erin duikt, eerst even dit. Er zijn weinig financiële termen die wereldwijd dezelfde betekenis hebben. Het woord ‘cash flow’ bijvoorbeeld wordt vaak anders ingevuld. Dus vóór u een discussie start, eerst even checken wat exact bedoeld wordt.

NEDERLANDSENGELSFRANS
Aandeelhouder Shareholder Actionnaire
Actief Assets Actif
Afschrijving Depreciation Amortissement
Algemene Vergadering Annual General Meeting Assemblée générale
Balans Balance Sheet / Statement of Financial Position Bilan
Bedrijfsresultaat Operating Result / EBIT Résultat d'exploitation
Bedrijfsresultaat voor Afschrijvingen en Waardeverminderingen EBITDA EBIT Before Depreciation & Amortization/Résultat d'exploitation avant amortissements et réductions de valeur
Belastingen Taxes Impôts
Cash Cash / Liquid Assets Liquidités
Eenheid van Boekjaar Matching Principle Unité de l'année comptable
Eigen Vermogen Equity Fonds propres
Financieel Vast Actief Financial Assets Immobilisations financières
Financiële Schulden Financial Debt / Interest Bearing Liabilities Dettes financières
Immaterieel Vast Actief Intangible Assets Immobilisations incorporelles
Ingehouden Winsten Retained Earnings Résultats reportés/Bénéfices reportés
Intern Eigen Vermogen Internal Equity Fonds propres internes
Kapitaal Capital / Shareholders’ Capital Capital
Korte Termijn Schuld Current Liabilities / Short Term Debt Dette court terme
Kost van de Verkochte Goederen Cost of Goods Sold / COGS / Cost of Sales / COS Cost of Goods Sold / Coût des marchandises vendues
Lange Termijn Schuld Non Current Liabilities / Long Term Debt Dettes long terme
Leveranciersschuld Accounts Payable / Payables Dettes fournisseurs
Liquide Middelen Cash, Liquid Assets Liquidités
Materieel Vast Actief Tangible Assets / Property, Plant and Equipment Immobilisations corporelles
Omzet Sales / Revenue / Turnover Ventes/Chiffre d'affaires
Operationele Kosten Operating Expense / Opex Opex / Coûts d'exploitation
Overgedragen Verlies Retained Losses Perte reportée
Overgedragen Winst Retained Earnings Résultats reportés/Bénéfices reportés
Passief Liabilities / Equity + Liabilities Passif / Dettes
Resultatenrekening P&L / Profit & Loss Account / Income Statement Compte de résultats
Schulden Debt / Liabilities Dettes/Fonds de tiers
Solvabiliteit Solvency / Gearing Solvabilité
Uitzonderlijk Resultaat Exceptional Result / Non Recurring Result Résultat exceptionnel
Vast Actief Fixed Assets / Non Current Assets / Capex Actifs immobilisés
Verkoop Sales / Revenue / Turnover Ventes/Chiffre d'affaires
Vlottend Actief Current Assets Actifs circulants
Voorraad Stock / Inventory Stocks
Vorderingen Accounts Receivable / Receivables Créances
Vreemd Vermogen Debt / Liabilities Passif / Dettes
Waardevermindering Amortization / Write-off Réduction de valeur

Deze termen tot leven zien komen?

Schrijf je in voor het gratis webinar Finance is Fun! In een half uur leer je wat een balans is en ga je zien hoe makkelijk Vera financiële termen kan uitleggen. Je zal het zelfs... fun vinden!

Image

Fincover bv

Vera Smets
Alfons Verdijckstraat 66
2900 Schoten
België

BTW BE0454277427

Cookie statement
Privacy statement

 

Bel of mail

  • tel +32 475 81 86 83
  • e-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Nieuwsbrief

Funancial Times, elke maand nieuwtjes en lots of fun!