Financiële en menselijke kant belicht

Het woord ‘business case’ hoor je steeds vaker in het bedrijfsleven. Ook van niet-financiële medewerkers wordt verwacht dat zij het financiële rendement van een project kunnen berekenen. 

Na vele slechte business cases gezien te hebben, ontwikkelde Vera een 10-stappenplan als basis voor het maken van een business case. De 10 stappen gaan niet enkel over financiële indicatoren. Business cases mislukken vaak omdat er te weinig aandacht was voor het menselijke aspect. Daarom kijken we in het 10-stappenplan ook naar de menselijke kant van de business case:

  • Hoe ga je in dialoog met anderen over je case?
  • Hoe creëer je draagvlak voor je case?

Classroom en persoonlijke coaching 

Een business case training duurt 1 dag. Meestal volgt daarna een project van persoonlijke coaching van de deelnemers. Samen met Vera gaan zij aan de slag om een echte business case te maken.

Terug naar overzicht van diensten voor bedrijven