Vera blogt en vlogt

Debet en credit zijn woorden waar iedereen zijn kop over breekt. Vera geeft je in deze vlog een gouden tip om van de miserie af te zijn...

Studio 100 publiceerde zijn balans van 2016. Benieuwd? Ik geef je enkele verrassende getallen!

Bpost, nog altijd beter bekend als ‘de post’, heeft als bedrijf niet echt een sexy imago. Ik bekeek hun financiële cijfers... en vond daar wel sexy dingen!

Stan en Josefien vliegen naar Aruba om hun dertigste huwelijksverjaardag te vieren. Plots klinkt een stem door de intercom: “Dames en heren, dit is uw piloot. Ik heb slecht nieuws. De motoren zijn uitgevallen en we moeten een noodlanding maken."

Winst en belastingen, altijd een lastig onderwerp. Deze vlog helpt je verder!

Ontzettend trots ben ik! Na veel zwoegen en zweten is mijn eerste e-learning klaar. Ongelooflijk veel bijleren in een half uurtje? Yes, you can!