Natuurpunt is een organisatie die zorgt voor de bescherming van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen. Natuurpunt bestaat uit verschillende vzw’s. De balans met het meeste body is die van Natuurpunt Beheer. Deze vzw is eigenaar en huurder van de natuurgebieden in beheer bij Natuurpunt. We bekijken de jaarrekening van 2015. 

Actief = Passief = 221.796.049 euro
We beginnen bij het begin. Een balans is een document dat twee dingen vertelt:
  • Op het passief: waar komt het geld vandaan?
  • Op het actief: waar gaat het geld naartoe?
Het balanstotaal moet steeds gelijk zijn: Actief = Passief.
Ik maakte ooit een tekenfilmpje van 1 minuut om dit toe te lichten.
Bij Natuurpunt Beheer bedraagt het balanstotaal 221.796.049 euro, een enorm bedrag.
Actief = Natuurgebieden

Wanneer we het actief overlopen – zie hieronder, dan zien we dat het vooral gaat om ‘terreinen en gebouwen’, waar we een bedrag van iets meer dan 207 miljoen euro vinden. Het gaat hier over de vele natuurgebieden waar Natuurpunt eigenaar van is.

Natuurpunt actief

 

Passief = Subsidies

Op het passief zien we hoe dit alles gefinancierd is. Gelukkig zijn er weinig schulden – bijna 15 miljoen euro. Er is vooral een groot eigen vermogen (zie hieronder):

passief natuurpunt

Het totaal eigen vermogen van bijna 207 miljoen euro bestaat voor het grootste stuk uit subsidies (bijna 168 miljoen euro), belastinggeld dus. Daar heb ik in principe geen enkel probleem mee maar een oogje in het zeil houden kan nooit kwaad. De vzw wordt gecontroleerd door een revisor, da’s mooi, maar ik stel me heel vrijblijvend de vraag of er van overheidswege voldoende controle is.
Zo zie ik bv. dat er in 2014 een negatief wisselresultaat is van 11.020 euro. Er is dus geld verloren door wisselkoerstransacties. Beetje raar toch dat een organisatie die volledig in Vlaanderen werkt een fiks bedrag verliest door ongelukkige wisselkoersen. Ik vraag me af of de Raad van Bestuur hier kritische vragen over gesteld heeft. Ik hoop het…
Ook belangrijk om te melden, Natuurpunt ontvangt regelmatig schenkingen. Dit komt bv. van mensen die in hun testament Natuurpunt als begunstigde hebben opgenomen. In 2015 was dit 2.016.995,- euro.

Lang leve de vrijwilligers!

OK, ik heb wat kritiek. Maar ik wil Natuurpunt vooral feliciteren met het sterkste punt van hun organisatie en dat is de vrijwilligerswerking. Meer dan 6000 vrijwilligers zorgen ervoor dat jij en ik in vele mooie natuurgebieden kunnen rondwandelen. Natuurpunt zorgt ook voor voldoende opleiding voor hun vrijwillige medewerkers.
Ik ben een fervente believer als het gaat over vrijwilligerswerking. Want, laat ons eerlijk zijn, indien we mooie bossen en velden willen blijven houden dan zijn er twee opties. We doen dit met betaalde werknemers wat betekent dat de overheid nog meer in het rood gaat. Of we stropen zelf de mouwen op. Ik geloof erg in het tweede. Aan alle vrijwilligers van Natuurpunt en vele andere organisaties… MEGA MERCI!!!


Wil je samen met Vera Smets balansen ont-dekken? Schrijf je dan in voor de webinartraining 'Finance is fun!'. Slechts 6 uur heb je nodig om te leren wat een balans je kan vertellen. Heel veel, you'll see!

Naar boven