Een kleine jongen wilde heel graag 100 euro hebben. Maar hoe hij ook bad en wenste, niets gebeurde. Dus besloot hij een brief te schrijven aan God. Een postbeambte die de brief in handen kreeg, vond dit wel schattig en besloot hem naar de Eerste Minister door te sturen. Die was er zo door ontroerd dat hij zijn kabinetschef opdroeg om de jongen 5 euro te zenden, wat hem al veel geld leek voor een kleine kerel. De jongen was in de wolken met het geld en – beleefd opgevoed als hij was - schreef God meteen een bedankbriefje: ‘Dank u, Heer, om me geld te zenden. Ik merkte wel dat het via een bank in Brussel ging, en die trokken er 95 euro werkingskosten van af.’


Geen grap!

Vera Smets geeft al 20 jaar training in balanslezen. Nu ook online!

vera smets

Naar boven